ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot

 

                      

                      ดาบตำรวจประดิษฐ  ไพรินทร์

             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

 

   

 

ประเมิน ITAกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น                     

 

 

แบบสำรวจความต้องการ เปลี่ยนชื่ออบต. ทางออนไลน์ เพิ่มเติม (surveyheart.com) 

ผ่านทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-30 กย 66 

                

 
 
                
 
 
กิจกรรมลอยกระทงปี2565
 
              
 
            
 
กิจกรรมวันเด็กปี2566
 
          
 
         
 
กิจกรรมแข่งกีฬา อบต.2566
 
          
 
       
 
 
 
 
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "1เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"
ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ บริเวณหนองเรือ หมู่16 บ้านข้าวหลาม
 
      
 
       
 
      
 
      
 
      
 
กิจกรรมจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ  11  มีนาคม  2565  ณ หนองเรือองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
 
  
                      
 
 
              
 
ภาพกิจกรรมออกประชาคมหมู่บ้านภายในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  ประจำปีงบประมาณ 2565
 
          
 
        
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
                                        
   
 
 

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะอาดชัยศรี หมู่ที่ ๘  ดำเนินการแล้ว

          

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 2                                                                                

                            ขณะดำเนินการ                                                               ดำเนินการแล้วเสร็จ

                         

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสงยาง หมู่ที่ 3

                            ขณะดำเนินการ                                                                ดำเนินการแล้วเสร็จ

               

 

 

             

                 

                  

             

              

         

 

 

 

 

    สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทั่วโลก ITA 2020 Open to Transparency เปิดประตูสู่ความโปร่งใส
ITA 2020icon

 ITA 2020 Open to Transparency เปิดประตูสู่ความโปร่งใส


่อ่านต่อ..

dot
สู้โควิด 19 ไปด้วยกัน!!icon
วันที่ 23/06/2020  12:19:12
Facebook ของเรา
 ปฏิทินกิจกรรม อบต.กมลาไสยicon