ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
คู่มือประชาชน

 

 01-การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

 02-การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่.pdf

 03-การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์.pdf

 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

 การขอรับบำเหน็จปกติ-หรือบำเหน็จรายเดือนข.pdf

 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริก.pdf

                การรับชำระภาษีป้าย.pdf