ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
คู่มือประชาชน

 

 01-การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

 02-การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่.pdf

 03-การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์.pdf

 04-การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 05-การโฆษณาด้วยการปิดหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

 06-การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น