ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป  (ปรับปรุงล่าสุด 16 กันยายน 2552 เวลา 14,00 น.)

 

          ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยเป็นเขตการปกครองของอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอกมลาไสย ห่างจากอำเภอกมลาไสยประมาณ 4  กิโลเมตร  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยมีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง  อำเภอฆ้องชัย เทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเมือง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา,  เทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

           พื้นที่

               องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย มีพื้นที่โดยประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,625 ไร่

 

           สภาพภูมิประเทศ

               องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตรพื้นที่ทำการเกษตรเกือบทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทานเขื่อนลำปาว และโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจากลำน้ำปาว องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย มี 3  ฤดูกาล คือ

               ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อน

               ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง

               ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก

 

            จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน  ดังนี้

               จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยเต็มพื้นที่ มี 10 หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 2,3,6,8,9,10,13,16,17 และหมู่ที่ 18

               จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยบางส่วน มี 3 หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 5,12 และหมู่ที่ 14

 

            รายชื่อหมู่บ้านภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย มี 13 หมู่บ้าน มี นายสมศักดิ์  วิชรพล  เป็นกำนันประจำตำบล ดังต่อไปนี้

              1. หมู่ที่ 2 บ้านข้าวหลาม          

              2. หมู่ที่ 3 บ้านสงยาง                              

              3. หมู่ที่ 5 บ้านสระบัว (มีพื้นที่บางส่วน และ ไม่มีประชากรอาศัยอยู่)

              4. หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาง                            

              5. หมู่ที่ 8 บ้านสะอาดชัยศรี                      

              6. หมู่ที่ 9 บ้านดอนยูง                              

              7. หมู่ที่ 10 บ้านโปโล 

              8. หมู่ที่ 12 บ้านปากน้ำ (มีพื้นที่บางส่วน และ ไม่มีประชากรอาศัยอยู่)

              9. หมู่ที่ 13 บ้านโปโล   

              10. หมู่ที่  14 บ้านฟากปาว (พื้นที่บางส่วน และ มีประชากรอาศัยอยู่)

              11. หมู่ที่  16 บ้านข้าวหลาม

              12. หมู่ที่  17 บ้านดอนยูง 

              13. หมู่ที่  18 บ้านน้อยพัฒนา