ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


คำขวัญ/สัญลักษณ์

คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

 

 

                                      

 

 

                                            

 

                                                              

ตราสัญญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

  ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

 

ความหมาย ตราสัญลักษณ์ .... กดเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th