ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot


สภาพอากาศ
สภาพอากาศ, 03
กมลาไสย สภาพอากาศ www.booked.net/
+27

สูง: +27° ต่ำ: +26°

ความชื้น: 88%

ลม: SW - 18 KPH

กรุงเทพมหานคร สภาพอากาศ
+29

สูง: +29° ต่ำ: +29°

ความชื้น: 72%

ลม: SW - 24 KPH

แม่สาย สภาพอากาศ
+26

สูง: +26° ต่ำ: +24°

ความชื้น: 94%

ลม: ESE - 1 KPH

เบตง สภาพอากาศ
+25

สูง: +25° ต่ำ: +23°

ความชื้น: 82%

ลม: W - 2 KPHdot
แผนการดำเนินงาน

               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

                            แผนการดำเนินงาน 66 (ส่วนที่ 1).pdf

                            แผนการดำเนินงาน 66 (ส่วนที่ 2 ).pdf

               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

              แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

           แผนการดำเนินงานปี 2563

                    แผนการดำเนินงาน 2563 (ส่วนที่ 1).pdf

                     แผนการดำเนินงาน 2563 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (ส่วนที่ 2 ).pdf


           แผนการดำเนินงานปี 2552

                     แผนการดำเนินงานประจำปี 2552 (ส่วนที่ 1)

                     แผนการดำเนินงานประจำปี 2552 (ส่วนที่ 2)

           แผนการดำเนินงานปี 2551

                     แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2551 (ส่วนที่ 1)

                     แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2551 (ส่วนที่ 2)