ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ทีมโปงลางคะนอง....Kalasin Football Club
ความหมายตราสัญญลักษณ์ อบต.กมลาไสย


แผนการดำเนินงาน


 

แผนการดำเนินงานปี 2551        แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2551 (ส่วนที่ 1)
        แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2551 (ส่วนที่ 2)

แผนการดำเนินงานปี 2552

        แผนการดำเนินงานประจำปี 2552 (ส่วนที่ 1)
        แผนการดำเนินงานประจำปี 2552 (ส่วนที่ 2)

แผนการดำเนินงานปี 2552(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1

     
แผนการดำเนินงานประจำปี 2552 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 (ส่วนที่ 1)
       แผนการดำเนินงานประจำปี 2552 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 (ส่วนที่ 2)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
79 หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-831411  E-Mail obtkamalasai@hotmail.com 6460306@thailocaladmin.go.th